2015.11.12. yes24


 - 김사월 1집 - 수잔 미러볼뮤직

 - 라이프 앤 타임 (Life and Time) 1집 - LAND Happy Robot Records


  2015.11.12. 알라딘


 - 브라운아이드소울 4집 - Thank Your Soul - SIDE A [CD + 카세트테이프]

 - 노 리플라이 (no reply) - comma [Mini Album]


   

'음악 > CD/DVD/Vinyl(LP)' 카테고리의 다른 글

2016.01 음반 구입 목록  (0) 2016.01.24
2015.12 음반 구입 목록  (0) 2015.12.30
2015.11 음반 구입 목록  (0) 2015.11.13
2015.10 음반 구입 목록  (0) 2015.11.13
2015.09 음반 구입 목록  (0) 2015.10.27
2015.08 음반 구입 목록  (0) 2015.08.20

+ Recent posts